TRƯƠNG , Thị Chiêu; VÕ, Tấn Cường; ĐOÀN , Thị Kim Châu; TRẦN , Đặng Đăng Khoa; HUỲNH , Văn Lộc; TRẦN , Kim Sơn; NGÔ , Thị Yến Nhi. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH GIẢM TESTOSTERONE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NAM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 171–177, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2071. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2071. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.