NGUYỄN, Trung Hiếu và c.s. NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM GIỚI MẮC SUY SINH DỤC ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 244–250, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2070. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2070. Acesso em: 22 tháng 4. 2024.