DƯƠNG , Nguyên Xuân Lâm; NGUYỄN, Đỗ Lâm Điền. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH DNA VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀM TRÀ-MELALEUCA ALTERNIFOLIA, MYRTACEAE. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 15–22, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2068. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2068. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.