HUỲNH , Thị Ngọc My; NGUYỄN, Châu Yến Nhi; TRẦN, Thị Thảo Vy; TRẦN, Huệ Thư; NGUYỄN, Ngọc Anh Thư; NGUYỄN, Việt Phương; LÊ, Kim Tha. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ HỆ TIÊU HÓA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 237–243, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2067. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2067. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.