VÕ, P. T. L.; NGUYỄN, T. K.; NGUYỄN, T. N. T. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM CORTICOID NGOÀI MÀNG CỨNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 49, p. 38-45, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i49.206. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/206. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.