TRẦN, Quang Khải; TRẦN, Thị Huỳnh Như; TRẦN, Văn Vi; NGÔ, Đắc Tuấn; NGUYỄN, Thị Hương Trà; NGUYỄN, Thị Cẩm Tiên; NGUYỄN, Hoàng Tuấn Hưng. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ TÁC NHÂN VI SINH GÂY TIÊU CHẢY CẤP CÓ MẤT NƯỚC Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 36–42, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2052. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2052. Acesso em: 22 tháng 5. 2024.