TRẦN, Q. K.; TRẦN, T. H. N.; TRẦN, V. V.; NGÔ, Đắc T.; NGUYỄN, T. H. T.; NGUYỄN, T. C. T.; NGUYỄN, H. T. H. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ TÁC NHÂN VI SINH GÂY TIÊU CHẢY CẤP CÓ MẤT NƯỚC Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 36-42, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2052. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2052. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.