NGUYỄN, Phổ. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 120–127, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.2036. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2036. Acesso em: 22 tháng 4. 2024.