CHÂU , Hồng Diễm; LÊ, Nguyên Lâm. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG SAI KHỚP CẮN LOẠI I ANGLE ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ CHỈNH HÌNH KHÔNG NHỔ RĂNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 49, p. 8–16, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i49.201. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/201. Acesso em: 17 tháng 6. 2024.