ĐẶNG, Văn Sô Đa; NGUYỄN, Văn Hai; NGUYỄN, Minh Hiệp. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH MẠN TÍNH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 112–120, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1997. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1997. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.