CHÂU, Tấn Đạt; LÊ, Thanh Vũ. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN UNG THƯ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 79–89, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1995. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1995. Acesso em: 22 tháng 4. 2024.