RCHOM, H’ An; LÊ , Thị Diễm Trinh; TRẦN , Thiện Thuần. TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 73–79, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1988. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1988. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.