NGUYỄN THỊ, Lam Ngọc; NGUYỄN , Phương Toại; NGUYỄN, Thành Tấn; LẠI, Văn Nông. THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 207–214, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1971. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1971. Acesso em: 22 tháng 4. 2024.