LÊ , Phong; NGUYỄN , Hồng Phong. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN NHÓM PHÂN TỬ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN VÚ BẰNG KỸ THUẬT HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRÊN BỆNH NHÂN UNG THU BIỂU MÔ TUYẾN VÚ XÂM LẤN TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 350–356, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1962. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1962. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.