NGUYỄN , Trường Sơn. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG ĐIỀU TRỊ TẠI PHÒNG KHÁM KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BỆNH VIỆN VŨNG TÀU NĂM 2021 – 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 53, p. 105–112, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i53.195. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/195. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.