NGUYỄN, Văn Thảo; NGUYỄN, Văn Khoe; NGÔ, Hoàng Toàn; LÊ, Văn Minh. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG THẦN KINH Ở BỆNH NHÂN HẬU NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 142–147, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1946. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1946. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.