LÊ, Hoàng Phúc; NGUYỄN, Hoàng Quý. ĐÁP ỨNG CỦA UNG THƯ VÚ TIẾN TRIỂN TẠI CHỖ TẠI VÙNG PHÂN NHÓM LUMINAL A VỚI HÓA TRỊ TÂN HỖ TRỢ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 200–206, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1943. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1943. Acesso em: 24 tháng 4. 2024.