NGUYỄN , Phước Sang; NGUYỄN, Hải Tâm; VÕ , Hoàng Ngọc; TRẦN , Kiều Nhi; TẠ , Quang Vinh; NGUYỄN , Ngọc Minh. YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG VIÊM ĐA CƠ QUAN Ở TRẺ EM (MIS - C) NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 223–229, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1940. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1940. Acesso em: 22 tháng 4. 2024.