HUỲNH, N. P. Q.; NGUYỄN, T. L.; CHÂU, H. V.; HUỲNH, N. P. T. KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 58-65, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1920. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1920. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.