NGUYỄN, Tấn Phát và c.s. BÁO CÁO CA BỆNH: ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CỔ TAY, BÀN NGÓN TAY BẰNG VẠT BẸN CUỐNG MẠCH LIỀN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 277–283, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1915. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1915. Acesso em: 22 tháng 4. 2024.