HUỲNH , Thị Mỹ Duyên; PHẠM , Thị Lê; PHAN , Thị Thuỳ Linh; NGUYỄN , Hoàng Mỹ; LÊ, Hoàng Kim Ngân; BÀNH , Thị Kim Ngân. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA CAO CHIẾT NGHỆ VÀNG, TIÊU ĐEN VÀ GỪNG CÓ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 215–222, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1913. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1913. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.