NGUYỄN, C. V.; NGUYỄN, V. D.; HUỲNH , N. P. T.; LÊ , T. L. . THIẾU MEN G6PD VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SƠ SINH THAM GIA SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2017-2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 30-35, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1902. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1902. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.