HUỲNH , T. A. K.; NGUYỄN , T. N.; NGUYỄN , P. N. . Nghiên cứu mối tương quan giữa thang điểm CHA2DS2-VASc-HSF và số nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 47, p. 53-58, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i47.19. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/19. Acesso em: 24 tháng 2. 2024.