NGUYỄN, T. H.; VŨ, T. M.; MAI, N. T. T. GIÁ TRỊ BỀ CAO TỬ CUNG TRUNG BÌNH Ở THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 53, p. 242-248, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i53.185. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/185. Acesso em: 28 tháng 11. 2023.