BÙI , Q. N.; DƯƠNG, T. A. T.; TRẦN, Đỗ T. T.; TRƯƠNG, T. V.; DƯƠNG, T. K. L.; NGUYỄN, T. T. Q.; ÔNG, H. T.; TRẦN, C. L.; PHẠM, M. Q. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẺ MẮC COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ TỪ THÁNG 11/2021 ĐẾN THÁNG 4/2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 193-199, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1794. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1794. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.