VÕ , L. T. P.; TRƯƠNG, T. V.; TRƯƠNG, N. M.; VÕ , T. K.; LƯƠNG, T. L.; NGUYỄN, D. L.; HÀ, T. K. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 135-141, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1781. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1781. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.