DƯƠNG , N. Định; LƯU , N. D.; HUỲNH , T. H. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CHƯA KIỂM SOÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 53, p. 34-40, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i53.171. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/171. Acesso em: 30 tháng 11. 2023.