TRẦN , Q. C.; HUỲNH , V. B.; TỪ , T. T. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỤNG TÓC TỪNG VÙNG BẰNG BETAMETHASONE TIÊM DƯỚI DA TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 53, p. 26-33, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i53.170. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/170. Acesso em: 30 tháng 11. 2023.