MAI , T. N.; NGUYỄN , T. K.; ÔNG , V. M. T. . Nghiên cứu tình hình rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ não cấp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 47, p. 34-39, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i47.16. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/16. Acesso em: 28 tháng 2. 2024.