MÃ, N. H.; TRƯƠNG, N. K.; LÊ, N. L. SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÓNG KHOẢNG RĂNG NANH HÀM TRÊN BẰNG DÂY NITI ĐÓNG KHOẢNG VÀ THUN CHUỖI ELASTIC TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 129-134, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.1514. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1514. Acesso em: 28 tháng 2. 2024.