NGUYỄN, M. T.; PHẠM, T. N.; NGUYỄN, T. H. N.; LỤC, T. K. M.; ĐỖ, T. C. T.; LÊ, T. H. M.; NGUYỄN, L. Q.; PHẠM, H. V. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN CÁC THỂ BETA-THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 172-179, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.1508. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1508. Acesso em: 28 tháng 2. 2024.