LƯƠNG , T. H. T.; ĐINH , V. P.; TRẦN , T. H. L.; NGÔ , P. T.; NGUYỄN , T. T.; LÊ , C. N.; ÂU , X. S.; ĐỖ , T. C. H.; PHẠM , T. N. N. . Nhận thức, thái độ, thực hành văn hóa học đường của sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 47, p. 27-33, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i47.15. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/15. Acesso em: 5 tháng 12. 2023.