DƯƠNG, M. L.; NGUYỄN, H. Đan T.; BÙI, Q. N.; HỨA, K. C.; TRƯƠNG, Q. T. GIÁ TRỊ SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH RỐN, ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA TRONG TIÊN LƯỢNG SỨC KHOẺ THAI NHI Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 - 2023 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 186-193, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.1484. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1484. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.