Lý Thị Kim Ngân; LÊ, Văn Minh. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG KINH BẰNG NATRI VALPROAT. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 215–222, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.1483. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1483. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.