Lý T. K. N.; LÊ, V. M. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG KINH BẰNG NATRI VALPROAT . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 215-222, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.1483. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1483. Acesso em: 6 tháng 12. 2023.