LÂM, T. H. G.; VĂNG, V. A.; NGÔ, T. T. H.; NGUYỄN, L. K. K.; NGUYỄN, T. L. L.; TRẦN, T. P. M.; NGUYỄN, P. Đức; VÕ, T. T. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO HỒNG CẦU TRÊN TIÊU BẢN NHUỘM GIEMSA VÀ BCB Ở BỆNH NHÂN α-THALASSEMIA THỂ TRUNG BÌNH TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 202-209, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.146. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/146. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.