BÙI, T. D. K.; NGUYỄN, N. N. H.; BÙI, K. N.; PHẠM, V. N.; LÊ, T. M. N.; LÊ, T. M. T. KHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRONG VIỆC ÁP DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỂ ĐIỀU TRỊ CÁC VẤN ĐỀ VỀ DA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 165-172, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.1444. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1444. Acesso em: 8 tháng 12. 2023.