BÙI, Thị Diểm Kiều; NGUYỄN, Ngọc Như Huyền; BÙI, Kim Ngân; PHẠM, Vĩnh Nghi; LÊ, Thị Mỹ Nhân; LÊ, Thị Mỹ Tiên. KHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRONG VIỆC ÁP DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỂ ĐIỀU TRỊ CÁC VẤN ĐỀ VỀ DA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 165–172, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.1444. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1444. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.