LÊ, Thị Hường; NGUYỄN, Văn Thành; NGUYỄN, Thị Hồng Trân; LÊ, Nguyễn Trí Nhân. NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH NHẬP VIỆN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 106–112, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1438. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1438. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.