LÂM, T. T. T.; LÂM, N. A.; NGUYỄN, T. H.; LÊ, H. L. P. TẦN SUẤT SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ TRONG CÔNG VIỆC VÀ NHU CẦU NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 180-188, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.141. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/141. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.