HÀ, Tấn Đạt; HUỲNH, Thị Mỹ Duyên; MAI, Huỳnh Như. ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO CHIẾT LÁ XOÀI (MANGIFERA INDICA L., ANACARDIACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 188–196, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1403. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1403. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.