NGUYỄN, M. P.; PHAN, V. H.; TRẦN, T. T.; LÊ, H. M.; THÁI, H. N. T.; VÕ, V. T. KHẢO SÁT TỶ LỆ TRẺ TỪ 18 THÁNG ĐẾN 36 THÁNG CÓ NGUY CƠ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ BẰNG THANG ĐIỂM M-CHAT-R/F VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON Ở TỈNH CÀ MAU NĂM 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 62, p. 207-214, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i62.1400. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1400. Acesso em: 8 tháng 12. 2023.