NGUYỄN , P. H. T.; NGUYỄN , N. Q. .; LÊ , N. L. V. .; TRẦN , T. N. T. . Khảo sát tác dụng kích thích mọc lông của tinh dầu từ vỏ quả Bưởi kết hợp cao khô Bồ Kết trên mô hình chuột nhắt trắng cạo lông. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 47, p. 21-27, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i47.14. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/14. Acesso em: 4 tháng 12. 2023.