NGUYỄN, Chí Nguyễn; NGUYỄN, Dương Hiển; LÊ, Thúy An; NGUYỄN, Thị Diệu Hiền; TRẦN, Đỗ Hùng. XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA KLEBSIELLA PNEUMONIAE SINH CARBAPENEMASE ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ CÁC MẪU BỆNH PHẨM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 164–171, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.139. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/139. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.