LƯƠNG, Thị Ngọc Ngà; NGUYỄN, Hữu Dự. NGHIÊN CỨU TỈ LỆ NHIỄM CHLAMYDIA TRACHOMATIS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI 3 THÁNG ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 148–155, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1385. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1385. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.