TRẦN, Công Lý; NGUYỄN, Minh Phương; PHAN, Việt Hưng; VÕ, Phạm Minh Thư; NGUYỄN, Thị Nguyên Thảo; NGUYỄN, Huỳnh Ái Uyên; TRẦN, Thị Huỳnh Như. ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ PHỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TÁI PHÁT CƠN HEN Ở TRẺ HEN PHẾ QUẢN CẤP 6-15 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 156–163, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.138. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/138. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.