TRẦN, C. L.; NGUYỄN, M. P.; PHAN, V. H.; VÕ, P. M. T.; NGUYỄN, T. N. T.; NGUYỄN, H. Ái U.; TRẦN, T. H. N. ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ PHỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TÁI PHÁT CƠN HEN Ở TRẺ HEN PHẾ QUẢN CẤP 6-15 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 156-163, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.138. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/138. Acesso em: 28 tháng 11. 2023.