NGUYỄN, Thị Thùy Linh; TRƯƠNG, Tấn Lộc; TRƯƠNG, Hoàn Mỹ; NGUYỄN, Văn Kha; THÁI, Lê Như; TRƯƠNG, Nhựt Khuê. KHẢO SÁT MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT NĂM THỨ 4 TRƯỚC KHI THỰC HIỆN KỸ THUẬT TIÊM TÊ CẬN CHÓP TRÊN BỆNH NHÂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM HỌC 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 169–175, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1377. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1377. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.