SƠN, Thị Minh Nhi; NGUYỄN, Vũ Đằng; PHÙ, Trí Nghĩa; TÔ, Anh Quân; VÕ, Trọng Nguyên; NGUYỄN, Thị Thảo Trang. GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN XÂM LẤN TẠI CHỖ VÀ DI CĂN HẠCH VÙNG CỦA UNG THƯ TRỰC TRÀNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 92–98, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1358. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1358. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.