TRẦN, Thị Hưng An; TRẦN, Ngọc Dung; NGUYỄN, Thị Thùy Trang. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI CHỖ VIÊM DA CƠ ĐỊA MẠN TÍNH BẰNG E-PSORA (POLYHYDROXY ACID, JOJOBA OIL, VITAMIN E) TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 136–143, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.135. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/135. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.