TÔ, Thị Quyên; PHÙNG, Ngọc Tám. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG NGỪA BỆNH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI XÃ PHƯỚC LONG, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2022 - 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 61, p. 135–141, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i61.1340. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1340. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.