NGUYỄN, Thị Mỹ Dung; PHAN, Thị Thùy Nguyên; TRẦN, Thị Yến Duyên; HÀ, Thị Kim Phụng; LÊ, Hồng Liêm; NGUYỄN, Thị Kim Thành. NGUY CƠ TÉ NGÃ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 50, p. 129–136, 2022. DOI: 10.58490/ctump.2022i50.134. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/134. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.