LƯƠNG, T. L.; NGUYỄN, T. M. L.; THỊ , K. T.; NGUYỄN, T. K. L.; NGUYỄN, P. B.; LẠC , T. K. N.; HUỲNH , V. B. . KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM TOXOCARA TRÊN BỆNH NHÂN MÀY ĐAY MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, [S. l.], n. 69, p. 89-98, 2023. DOI: 10.58490/ctump.2023i69.1338. Disponível em: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/1338. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.